ReadyPlanet.com
dot dot
dot
แบบฟอร์มสัญญาซื้อ-ขายรถ
dot
bulletแบบฟอร์มสัญญาซื้อ-ขายรถ
dot
วิธีการเลือกซื้อรถมือสอง
dot
bulletวิธีการเลือกซื้อรถมือสอง
dot
นานาสาระเรื่องรถ
dot
bulletรถยนต์กับสีถูกโฉลก
bullet12 วิธีการประหยัดน้ำมัน
bulletวันออกรถควรเป็นวันไหน
bulletเวลาในการออกรถ
dot
รอบรู้เรื่องประกันภัย
dot
bulletประกันภัยที่ควรรู้
bulletประกันภัย-ภาคบังคับ(พ.ร.บ.)
bulletทำอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
dot
การจัดไฟแนนซ์
dot
bulletการจัดไฟแนนซ์
dot
การเลือกใช้ยางให้เหมาะสมกับรถ
dot
bulletการเลือกใช้ยางให้เหมาะสมกับรถ
dot
ติดต่อเชียงรายออโต้คาร์
dot
bulletติดต่อเชียงรายออโต้คาร์
dot
เกล็ดความรู้รอบตัว
dot
bulletวิธีการตรวจสอบรถก่อนออกเดินทาง
bulletรถวิ่งกินซ้ายหรือขวาเกิดจากสาเหตุใด
dot
Newsletter

dot
bulletอัลบัมรูป
dot
Member login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ประกันภัยที่ควรรู้

 

 
ประกันภัยที่ควรรู้
 
การประกันภัยรถยนต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. การประกันภัยรถยนต์ - ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
2. การประกันภัยรถยนต์ - ภาคสมัครใจ
  [ การเลือกประกันภัยรถนต์ - ภาคสมัครใจ ]
 
 
 
การประกันภัยรถยนต์ - ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
 

            กฎหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคันที่จดทะเบียนกับการขนส่งทางบก จะต้องมีการประกันภัยตาม พ.ร.บ. นี้ หากไม่ทำจะมีความผิดมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากทำแล้วแต่ไม่ติดเครื่องหมายไว้ที่รถให้เห็นชัดเจน มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

 

            การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) นี้ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์ ทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย รวมไปถึงทายาทของผู้ประสบภัยข้างต้น ในกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต

 

รายละเอียดเพิ่มเติม การประกันภัยรถยนต์ – ภาคบังคับ [ กรุณาคลิกที่นี่ ]

 
 
 
การประกันภัยรถยนต์ - ภาคสมัครใจ แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
 
1.

กรมธรรม์ประเภท 1 ให้ความคุ้มครองมากที่สุด คือ

 
1.

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย

2.

รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

3.

รับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

4.

รับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

2.

กรมธรรม์ประเภท 2 ให้ความคุ้มครองรองลงมาจากกรมธรรม์ประเภท 1 คือ

 
1.

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย

2.

รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

3..

รับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

3.

กรมธรรม์ประเภท 3 ให้ความคุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอก

 
1.

รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย

2.

รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

4.

กรมธรรม์ประเภท 4 ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

 
1.

รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง

 
 
 
กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 1 , 2 และ 3 มีให้เลือก 2 แบบ คือ
 
1.

แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ คุ้มครองผู้ขับขี่ทุกคนที่ผู้เอาประกันภัยยินยอมให้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัย เสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง

2.

แบบระบุผู้ขับขี่ สามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ 2 คน

 

ข้อดีของการทำประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยตามช่วงอายุของผู้ขับขี่ ดังนี้

 
1.

ผู้ขับขี่ทั้ง 2 คน มีช่วงอายุ 18-24 ปี ลดเบี้ย 5%

2.

ผู้ขับขี่ทั้ง 2 คน มีช่วงอายุ 25-35 ปี ลดเบี้ย 10%

3.

ผู้ขับขี่ทั้ง 2 คน มีช่วงอายุ 36-50 ปี ลดเบี้ย 20%

4.

ผู้ขับขี่ทั้ง 2 คน มีช่วงอายุเกิน 50 ปีขึ้นไป ลดเบี้ย 15%

  กรมธรรม์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ สามารถใช้สำหรับ รถเก๋ง , รถปิคอัพ , รถตู้นั่งไม่เกิน 7 คน และรถจักรยานยนต์ที่ใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น และหากช่วงอายุของผู้ขับขี่ทั้ง 2 คนไม่เท่ากัน ให้ใช้ช่วงอายุที่ได้รับส่วนลดอัตราเบี้ยน้อย เป็นเกณฑ์ เช่น หากระบุผู้ขับขี่ที่มีอายุ 24 ปี และ 36 ปี จะได้รับส่วนลด 5%
 
โดยวิธีคำนวณอายุของผู้ขับขี่ = ( พ.ศ.ที่ทำประกันภัย – พ.ศ.ที่เกิดของผู้ขับขี่) + 1


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
หัวรอยนตรการ 157/6 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-321144 แฟกซ์ 055-321003 Email:hourawcar2@hotmail.com